گالری عکس دیدار ماشین سازی تبریز و ملوان بندرانزلی

عکاس: پویاقربانی – نادر نیک کار

پاسخ دهید