گالری عکس دیدار مس شهربابک – ملوان بندرانزلی

عکاس: پویاقربانی – نادر نیک کار

پاسخ دهید