گالری عکس دیدار بانوان ملوان و زارع باتری سنندج

عکاس: نرگس محمدخواه و معصومه کاظمی

پاسخ دهید