اعضای تیم فوتبال بزرگسالان ملوان پس از بازگشت از اهواز ، مورد تست غربالگری ویروس کرونا PCR قرار گرفتند .

ننیجه ی تست تمامی اعضای تیم ملوان منفی می باشد .

پاسخ دهید