به گزارش روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی ، با اعلام کادر پزشکی باشگاه ملوان ، عظیم گوگ ، سبحان پسندیده ، حسین کامیاب ، پرهام صیاد به دلیل مصدومیت و محمد پورمحمد و سهیل فداکار به دلیل بیماری در دیدار برابر شهرداری همدان قطعا غایب خواهند بود.

همچنین حمید کاظمی مهاجم ملوان به دلیل دریافت سه اخطار از حضور در این دیدار محروم می باشد.

پاسخ دهید