حضور امیرحسین پوراصغر، ایلیا ایمانی و محمدرضا خسروی سه بازیکن تیم امید ملوان با نظر مهدی تارتار در تمرینات گروهی تیم بزرگسالان ملوان

 

پاسخ دهید