محمد پورخوش سعادت سرپرست فرمانداری بندرانزلی به همراه جمعی از پیشکسوتان در روزهای پایانی سال با حضور در محل تمرین ملوان ، با ملوانان دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: پویاقربانی

پاسخ دهید