حرکت کاروان ملوانان به سمت بابل ، قوهای سپید در هتل میزبان بابلسر مستقر شدند.

پاسخ دهید