اعضای تیم فوتبال بزرگسالان ملوان روز پنجشنبه ، مورد تست غربالگری ویروس کرونا PCR قرار گرفتند .

ننیجه ی تست تمامی اعضای تیم ملوان منفی می باشد .

 

پاسخ دهید