با حضور شما همه چیز آسون تره
پ.ن : امیدواریم هرچه زودتر با بازگشایی درب استادیوم ها به روی هواداران فوتبال ، این انرژی ارزشمند را از سوی عاشقان ملوان در هر مسابقه کنارمان حس کنیم.

پاسخ دهید