بازدید سرمربی و مدیرعامل باشگاه ملوان به همراه دکتر امید نوری از وضعیت چمن استادیوم تختی انزلی برای بازسازی آن جهت آغاز رقابتهای لیگ دسته اول

دکتر نوری پیش تر سابقه بازسازی چمن استادیوم تختی انزلی در سال ۸۸ را داشت که چند سال متوالی چمن استادیوم از وضعیت مطلوبی برخوردار بود .

پاسخ دهید