باشگاه ملوان بندرانزلی و جهاد دانشگاهی گیلان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی پس از برگزاری چندین جلسه میان دو طرف در ماه های گذشته، ظهر سه شنبه هیأتی از مدیران ارشد جهاد دانشگاهی گیلان در باشگاه ملوان حضور یافتند و پس از مذاکرات نهایی، تفاهم نامه همکاری میان پژمان نوری مدیرعامل باشگاه ملوان و دکتر فریبرز جمالزاد رییس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان به امضاء رسید.
طبق مفاد این تفاهم نامه دو طرف توافق کردند با تشکیل یک کارگروه مشترک از ظرفیت های یکدیگر بهره مند شوند.
گفتنی است برگزاری دوره های مختلف در زمینه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی برای ارتقاء مستمر منسوبین باشگاه ملوان یکی از اهداف باشگاه از امضای این تفاهم نامه می باشد.

پاسخ دهید